CYWILIZACJA SRÓDZIEMNOMORSKA


Pobierz skrypt LINGVA LATINA pars prima s. 1-59 Pobierz skrypt LINGVA LATINA pars prima s. 60-119 Pobierz skrypt LINGVA LATINA pars prima s. 120-249 Pobierz skrypt LINGVA LATINA pars altera Pobierz zestaw sentencji zaliczenie dla osób z łacina w LO semestr zimowy zaliczenie dla osób z łacina w LO semestr letni SKALA OCEN
Zaliczenie zajęć dla osób z łaciną w LO - 14 listopada 2013 na własnych zajęciach